Järvilohen merkintätutkimus Lappajärvessä

Lappajärveen istutettiin 1500 kpl merkittyjä 2-kesäisiä järvilohia elokuussa 2011. Järvilohet on merkitty ns. T-ankkurimerkillä, joka on keltainen noin 6 cm:n pituinen ”tikku” kiinnitettynä kalan selkäevän juureen. Kalamerkinnän tarkoituksena on selvittää istutusten tuloksellisuutta sekä järvilohen kasvunopeutta Lappajärvessä. Tähän mennessä palautuneiden merkkien mukana lähetettyjen tietojen perusteella järvilohien on todettu keräävän lisäkasvua Lappajärvessä noin 1,7 kg vuodessa!

Jos saat merkillä varustetun kalan, lähetä merkki tai merkissä oleva koodi merkissä mainittuun osoitteeseen: 

RKTL, Merkit 5005751, 00003 VASTAUSLÄHETYS

Merkkipalautus ei edellytä välttämättä kalan tappamista, merkin koodin ilmoittaminen riittää. Merkkipalautuksen voit lähettää ilman postimaksua.

Merkkipalautuksen yhteydessä ilmoita tiedot saadusta kalasta (pituus, paino, pyyntiaika ja -paikka, käytetty pyydys sekä kalastajan yhteystiedot). Kalamerkin lähettäjä palkitaan aina pienellä rahapalkinnolla (5 €). Lisäksi merkin palauttaneiden kesken arvotaan vuosittain tavarapalkintoja.

Palauttamalla merkin olet mukana tuottamassa arvokasta tutkimustietoa!