Kalastusluvat

Valtion kalastonhoitomaksu

Kalastonhoitomaksu tulee maksaa, jos on iältään 18–69-vuotias ja kalastaa vieheellä tai pyydyksillä tai ravustaa. Poikkeuksena ovat kalastajat, jotka ovat ehtineet täyttää 65 vuotta 31.12.2023 mennessä.

Kalastonhoitomaksua ei tarvitse maksaa, jos vain onkii, pilkkii tai litkaa silakkaa yhtä vapaa käyttäen, tai on alle 18-vuotias tai jo täyttänyt 70 vuotta.

Kalastonhoitomaksun ja kalastuslupien tarpeen määrittävät kalastustapa ja kalastajan ikä

 

KALASTUSTAPA 18–69-VUOTIAAT ALLE 18-VUOTIAAT JA 70 VUOTTA TÄYTTÄNEET

Onkiminen, pilkkiminen ja
silakanlitkaus yhdellä vavalla.

Maksuton.* Maksuton.*
Onkiminen, pilkkiminen ja
silakanlitkaus usealla vavalla.
Kalastonhoitomaksu ja vesialueen omistajan lupa. Vesialueen omistajan lupa.
Viehekalastus yhdellä vavalla. Kalastonhoitomaksu.* Maksuton.*
Viehekalastus usealla vavalla. Kalastonhoitomaksu ja vesialueen omistajan lupa. ** Vesialueen omistajan lupa. **
Pyydyskalastus ja ravustus. Kalastonhoitomaksu ja vesialueen omistajan lupa. ** Vesialueen omistajan lupa. **

 

* Ei voimassa vaelluskalavesistöjen koski- ja virta-alueilla, kalastuskieltoalueilla eikä kohdekohtaisen luvan vaativilla erityiskohteilla. Jos kalastus on niissä sallittu, tarvitaan joissain kohteissa yhdelläkin vavalla kalastukseen kalastonhoitomaksun lisäksi vesialueen omistajan lupa, tai joissain kohteissa myös onkimiseen, pilkkimiseen ja silakkalitkaukseen vesialueen omistajan lupa.

** Ei koske kalastusta valtion yleisellä vesialueella merellä, jossa kalastukseen usealla vavalla ja vapaa-ajan pyydyskalastukseen riittää pelkkä kalastonhoitomaksu. Alle 18-vuotias tai 70 vuotta täyttänyt ei tarvitse mitään lupaa.

 

KALASTUSOIKEUS

Kalastonhoitomaksu oikeuttaa yhdellä vieheellä kalastamiseen lähes koko maassa sekä valtion yleisellä vesialueella meressä. Usealla vavalla kalastaminen ja pyydyskalastus vaatii kalastonhoitomaksun lisäksi vesialuekohtaisen kalastusluvan **. Niitä myy vesialueen omistaja, esimerkiksi valtion vesille Metsähallitus. 

Rajoituksia on rauhoitetuilla vesialueilla, erillisen luvan vaativilla erityiskohteilla tai vaelluskalapitoisissa koski- ja virtavesissä. Verkkopalvelusta Kalastusrajoitus.fi voi tarkistaa karttapohjalta kalastuskiellot ja -rajoitukset.

Kalastonhoitomaksu ei oikeuta kalastukseen Ahvenanmaalla.

 

MAKSUJEN KÄYTTÖKOHTEET

Metsähallitus tilittää maksut kuukausittain maa- ja metsätalousministeriölle. Kertyneillä varoilla mm. ylläpidetään kalastusmahdollisuuksia ja pidetään huolta vesiluonnosta.

Varoja myönnetään kalatalousalueille kalakantojen kestävän käytön ja hoidon suunnitteluun, vesialueiden omistajille korvauksina vesien käytöstä kalastamiseen, järjestöille neuvontapalveluihin ja kalastuksenvalvontaan sekä eri toimijoille hankkeisiin, joilla parannetaan kalojen elinoloja.

Lue lisää kalastonhoitomaksuvarojen kohdentamisesta.
Katso esimerkkejä kalastonhoitomaksuilla rahoitetuista hankkeista.

 

MAKSUTOSITE

Kalastonhoitomaksu on henkilökohtainen, mutta sen voi myös hankkia toiselle. Luvan haltijasta tulee ilmoittaa nimi, yhteystiedot ja syntymäaika (ei henkilötunnusta). Kalastonhoitomaksurekisteriä ylläpitää Metsähallitus.

Maksusta saatava kuitti on tosite kalastonhoitomaksun maksamisesta. Maksukuitti on pidettävä mukana kalastettaessa ja pyydettäessä näytettävä viranomaiselle tai kalastuksenvalvojalle paperisena, muovisena tai sähköisenä. Myös kalastuskortti on todistus kalastonhoitomaksusta. Se lähetetään koko vuoden kalastonhoitomaksun maksaneille Suomu-lehden mukana huhti-lokakuussa.  

Jos kalastajalla ei ole tositetta mukanaan, hänet määrätään käymään seitsemän päivän kuluessa poliisiasemalla näyttämässä kalastushetkellä voimassa olleen todisteen.  Sanktio kalastonhoitomaksun laiminlyönnistä on 100 euron suuruinen rikesakko.

 

LÄHDE: eraluvat.fi/kalastonhoitomaksu

 

Lisätietoa kalastuslupajärjestelmästä Kalatalouden Keskusliiton sivuilla:

man standing in front of group of men

Lappajärven kalastusluvat

Lappajärvellä kalastaville on tarjolla erilaisia kalastuslupia kalastustavasta ja kalastuspaikasta riippuen. Järviseudun kalastusalue myy koko järven kattavaa uistelulupaa sekä Metsähallitus myy yleisvesialueen pyydyskalastuslupia. Lisäksi Lappajärvessä vesialueita omistavat osakaskunnat myyvät kukin kalastuslupia hallinnoimilleen vesialueille.

Alajärven osakaskunta

Alajärven osakaskunnan kalastuslupa oikeuttaa kalastamaan Alajärvessä, Kaartusjärvessä, Ojajärvessä ja Paalijärvessä.

 

Alajärven osakaskunnan vesialueille kalastuslupia myyvät:

Kesport Alajärvi Kurejoentie 2, Alajärvi 06-5572486
Nesteen huoltoasema Hoiskonportti Kyyjärventie 402, Alajärvi 06-5574457

 

Yhteystiedot:
Pj. Jarkko Lampinen
p. 0400-521976

 

 

man and woman sitting in front of silver macbook
man standing in front of group of men

Sääksjärven kylän osakaskunta

Sääksjärven kylän osakaskunnan vesialueisiin kuuluu Sääksjärvi, puolet Pikku Kontojärvestä sekä osa Porasenjokea Sääksjärven ylä- ja alapuolella Vimpelissä.

 

Sääksjärven kylän osakaskunnan vesialueille kalastuslupia myyvät:

K-extra Pyhälahti  Sääksjärventie 486, Vimpeli 06-5653125   

 

Yhteystiedot:
Pj. Tuomas Mäkelä
Vanhanpihantie 104
62880 Sääksvesi
p. 0400-169633

Purmojärven kalastuskunta

Purmojärven kalastuskunta myy kalastuslupia ja pyydysmerkkejä Kauhavan Purmojärveen ja Lappisenjärveen.

Lupia Purmojärveen myyvät:

Pentti Takala 040 026 1110
Erkki Peltotupa 040 504 7296
Lasse Kari 040 026 7346
Martti Hämäläinen 040 016 0509

Lappisenjärveen lupia myy:

Juhani Lappinen 050 327 3916

 

Yhteystiedot:
Pj. Lauri Pellinen
p. 040 849 7581
man and woman sitting in front of silver macbook