Kalastus Järviseudun alueella

Tervetuloa Järviseudulle kalaan

Evijärvi on matala läpivirtausjärvi, jonka pinta-ala on 28 km2 ja keskisyvyys vain 1,5 m syvimpien kohtien olleessa noin 3 m. Evijärvi saa vetensä pääasiassa Lappajärvestä laskevan Välijoen sekä vähäisessä määrin Kirsinpäkin kautta. Evijärvi on tyypitelty matalaksi, runsashumuksiseksi järveksi. Järvi on tummavetinen ja rehevä.

Lappajärvi on syvä ja suhteellisen kirkasvetinen järvi, jonka pinta-ala keskivedenkorkeudella on 142 km2. Järven keskisyvyys on 7,4 m ja suurin syvyys 38 m. Valuma-alueen pinta-ala järven luusuassa on 1527 km2. Lappajärvellä on erittäin suuri merkitys lähiseudun asukkaille niin kalastuksen kuin muun virkistyskäytön kannalta. Lappajärvellä
harjoitetaan kaupallista kalastusta noin 55 henkilön toimesta. Lappajärvi kuuluu tyypittelyn mukaan suuriin humusjärviin.

Alajärvi on hyvin matala, tummavetinen ja rehevä järvi, joka kärsii säännöllisistä talviaikaisista happiongelmista. Alajärvi on tyypitelty matalaksi, runsashumuksiseksi järveksi. Alajärvi on myös paikallisesti
merkittävä virkistyskalastuskohde, mutta siellä ei harjoiteta kaupallista kalastusta.

Alajärvestä Lappajärveen laskevan Kurejoen pituus noin 15 km. Kurejoki kuuluu tyypittelyn perusteella keskisuurten humusjokien tyyppiin. 

Kuninkaanjoki, joka laskee Alajärveen, on sekä kalataloudellisesti että maisemallisesti arvokas vesistö, jossa esiintyy luonnonvarainen taimenkanta. Kuninkaanjoki kuuluu tyypittelyn perusteella keskisuurten humusjokien tyyppiin.

Purmonjoki saa alkunsa Kauhavan kaupungin Kortesjärvellä sijaitsevasta Purmonjärvestä. Purmonjokeen yhtyy joen pohjoinen haara (Norijoki) joen alaosalla Forsbyssä. Purmonjoen valuma-alueen pinta-ala on 880
km2. Joki on hyvin tummavetinen, samea ja ravinteikas. Purmonjoki kuuluu tyypittelyn perusteella keskisuurten humusjokien tyyppiin.

Kruunupyynjoki (yläosaltaan Porasenjoki) saa alkunsa Perhon kunnassa sijaitsevasta Porasenjärvestä ja laskee Luodonjärven pohjoisosaan. Joen kokonaispituus on noin 120 km, valuma-alueen suuruus 746 km2 ja
järvisyys 2,8 %. Purmonjoen tapaan Kruunupyynjoki on tummavetinen, samea ja ravinteikas. Joki on potentiaalinen vesistö myös lohi-
/vaelluskaloille, mutta toistaiseksi joessa on kalojen nousun estäviä patoja. 

 

 

Sivuiltamme löydät myös kaikki Järviseudun kalalupien myyjät

Kalojen alamitat

Veneenlaskupaikat