Esittely

Kalatalousalueen vesipinta-ala m2

Toimialueella esiintyvää kalalajia

Kaupallisten kalastajien määrä toimialueella

Mikä on kalatalousalue?

Kalastuslain mukaan kalastusaluetoiminta päättyi 31.12.2018 ja kalastusalueet korvattiin alkuvuodesta 2019 perustetuilla kalatalousalueilla. Järviseudun kalatalousalueen perustamiskokous järjestettiin Lappajärvellä 19.2.2019. Kokouksen pöytäkirja, samoin kuin kaikkien muidenkin kalatalousalueiden perustamiskokousten pöytäkirjat, löytyvät ely-keskuksen sivuilta alla olevasta linkistä:

http://www.ely-keskus.fi/web/ely/kalatalousalueiden-ensimmaiset-yleiskokoukset

Mitkä ovat kalatalousalueen tehtävät?

Kalatalousalueen tehtävänä on kalavarojen kestävän käytön ja hoidon suunnittelu. Sitä varten kalatalousalue laatii käyttö- ja hoitosuunnitelman, joka hyväksytään ELY-keskuksessa. Kalatalousalue vastaa suunnitelman toimeenpanosta ja sen vaikutusten seurannasta.

Kalatalousalue hoitaa kalavarojen käyttöön ja hoitoon liittyvän tiedotuksen, järjestää kalastuksenvalvonnan sekä kerää seurantatietoja kalastuksesta ja kalakantojen hoitotoimenpiteistä. Lisäksi kalatalousalue edistää yhtenäislupa-alueiden muodostamista sekä jakaa viehekalastuksesta kertyneet korvausvarat vesialueen omistajille.

Kenellä on päätösvalta kalatalousalueella?

Kalatalousalueen päätösvaltaa käyttää yleiskokous. Oikeus kokousedustajaan on osakaskunnilla, osakaskuntiin kuulumattomilla riittävän suurten vesialueiden omistajilla sekä valtakunnallisilla kalastusalan järjestöillä.

 

Sivuiltamme löydät muun muassa tietoa kalastusluvista ja kalatalousalueen osakaskuntien kartat